O stylu i środkach stylistycznych

Polecam

STYLISTYCZNE ŚRODKI JĘZYKOWE - dokument przygotowany przez uczniów ADLO w Bielsku-Białej

Styl

- podstawowe pojęcie stylistyki, oznaczające sposób funkcjonowania różnych elementów języka, ich umiejętny wybór (zgodny z intencją autora), odpowiadający regułom gatunku literackiego, w którym pisarz się wypowiada.
Comments