O komunikowaniu się


Model aktu komunikacji Romana Jakobsona pozwala wyodrębnić elementy potrzebne do zaistnienia sytuacji "komunikowania się", a także - co ważne dla maturzystów - funkcje im przypisane.
nadawca -> funkcja ekspresywna
odbiorca -> funkcja impresywna
kontakt -> funkcja fatyczna
komunikat -> funkcja poetycka
kod -> funkcja metajęzykowa
kontekst -> funkcja informatywna
Comments